De pensioenadministratie

Het bestuur heeft de pensioenadministratie uitbesteed aan een externe administrateur: Appel Pensioenuitvoering BV.

Heeft u een vraag, dan u kunt u die kwijt bij de administrateur van het pensioenfonds. Deze zal u graag te woord staan. U kunt uw vraag mailen, maar bellen of schrijven kan ook.

Mevrouw Rahma Cherrat
Telefoon : 085 - 210 4093
Email : Rahma.cherrat@appelpensioen.nl
  
Als u een vraag schriftelijk wilt stellen, dan kunt u de brief sturen naar:

Stichting Pensioenfonds Coram
T.a.v. Rahma Cherrat
Postbus 30396
1303 AJ  Almere